CLEANTECH LATVIA piedalās Krievijas forumā Forum Strategov Sanktpēterburgā

Šā gada 24. un 26.oktobrī CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne kā BALTIC CLEANTECH ALLIANCE pārstāve piedalījās XV Krievijas forumā “Stratēģiskā plānošana Krievijas reģionos un pilsētās” jeb “Forum Strategov” un prezentēja Latvijas pieredzi paneļdiskusijā “Inovācijas tīkli un tīro tehnoloģiju klasteri: starptautiskās sadarbības rezultāti un perspektīvas”.

Paneļdiskusijas ietvaros tika parakstīts sadarbības līgums starp Sanktpēterburgas māju īpašnieku asociāciju (St. Petersburg House Property Owners Association) un BALTIC CLEANTECH ALLIANCE partneriem, lai attīstītu ilgtermiņa sadarbību šādās jomās: Sanktpēterburgas reģiona vides uzlabošana; inovatīvas, pieejamas un energoefektīvas tehnoloģijas Krievijā, Vidusāzijā un Baltijas jūras reģionos; priekšnoteikumi jaunu investīciju projektu izstrādei.