CLEANTECH LATVIA Tirdzniecības misija Biškekā, Kirgizstānā, 22.-23.martā

2016.gada 29.-31. martam noritēja CLEANTECH LATVIA organizētā tirdzniecības misija Biškekā, Kirgizstānā. Mūsu delegāciju pārstāvēja Latvijas un Somijas sadarbības partneri: SIA Karme Filtrs, SIA Vega1, SIA Technobalt, SIA General Energy Group, Doranova Oy, FERROPLAN Oy un Kaukointernational Oy. Tirdzniecības misijas mērķis bija izveidot tiešus kontaktus ar augstākajām valsts amatpersonām un lielāko uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī veidot ilgstošas biznesa attiecības ar kopējiem investīciju projektiem tīro tehnoloģiju, zinātnes un izglītības jomās.

Tirdzniecības misijas laikā tika organizētas divas apaļā galda diskusijas, kurās tika apspriesta Kirgizstānas un Latvijas pieredze videi draudzīgo tehnoloģiju jomā. Pirmā diskusija notika Kirgizstānas Ekonomikas ministrijā, kurā piedalījās pārstāvji gan no Ekonomikas ministrijas, gan dažādas starptautiskās organizācijas, gan videi draudzīgu risinājumu īstenojošās vietējās organizācijas. Otrā diskusija notika, piedaloties Kirgizstānas Tirdzniecības un rūpniecības palātai un vietējiem uzņēmējiem, kuras laikā tika apspriesti iespējamie sadarbības veidi un dota iespēja individuāli pārrunāt sadarbības intereses.

Apkopojot rezultātus varam secināt, ka Kirgizstānas valdības amatpersonas ir devušas ļoti nozīmīgu ieguldījumu vizītes sagatavošanā un vadīšanā. Mēs esam pagodināti par izrādīto interese par Latvijas un Somijas pieredzi vides aizsardzības un tās racionālas izmantošanas jomā, kā arī par Kirgizstānas interesi turpināt sadarboties.

Šī tirdzniecības misija ir pavērusi jaunas attīstības iespējas CLEANTECH LATVIA darbībai Centrālāzijā.