CLEANTECH LATVIA kopā ar biedriem veido savu kompetenču karti

2015. gada 9. novembrī viesnīcā „Radi un draugi” CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar “FIDEA” un “MM Studija” rīkoja semināru, kura galvenais mērķis bija izveidot CLEANTECH LATVIA kompetenču karti – pārskatāmu un informatīvu materiālu par klastera biedru kompetencēm un pieredzi. Kompetenču karte ir būtisks pamats klastera kopīgā piedāvājuma veidošanā, ar kuru iepazīstināt potenciālos sadarbības partnerus Centrālāzijas tirgū, kā arī piesaistīt vietējos partnerus un jaunus biedrus.  Seminārā piedalījās pārstāvji no 18 biedru uzņēmumiem, kas ņēma dalību un pārstāvēja savas intereses darba grupās un diskusijās.

Semināru atklāja un vadīja moderators Māris Millers. Diskusijas sākumā uzstājās SIA “FIDEA” pārstāvis Gundars Kuļikovskis, kurš iepazīstināja klātesošos ar “FIDEA” veiktā pētījuma “LATVIJAS TĪRO TEHNOLOĢIJU NOZARES IZAUGSMES STRATĒĢIJA: CLEANTECH LATVIA ieguldījums tās īstenošanā” sasniegtajiem rezultātiem un secinājumiem. Pēc prezentācijas semināra dalībnieki tika sadalīti 5 grupās pēc to darbības jomām – ūdens apsaimniekošana, biotehnoloģijas, pētniecība un jaunu tehnoloģiju izstrāde, atkritumu pārstrāde un mežsaimniecība. Tālāk darbs tika sadalīts 2 daļās – pirmajā daļā katram grupas dalībniekam vajadzēja precīzi norādīt kādus tieši pakalpojumus un kompetences tas spēj piedāvāt un kādi projekti, aktivitātes jau ir realizētās attiecīgajā jomā.  Pēc tam katra grupa iepazīstināja pārējos diskusijas dalībniekus ar iegūtajiem rezutātiem.

Pēc kafijas pauzes CLEANTECH LATVIA starptautisko attiecību daļas vadītāja Evija Pudāne sniedza ieskatu tajā, kādas varētu būt Centrālāzijas reģiona potenciālo partneru vajadzības vides jautājumu jomā. Pamatojoties uz iegūto informāciju, diskusijas otrajā daļā klastera biedri grupu ietvaros izvērtēja jau sarakstītās kompetences un mēģināja tās piemērot Centrālāzijas reģiona vajadzībām. Rezultātā grupas atkal prezentēja savu izveidoto jauno kompetenču karti, papildus atzīmējot kompetences, kurās katra grupa šobrīd jūtas visspēcīgākā un  kurās ir saskatāms potenciāls, bet ir būtiski tās vēl attīstīt.

Semināra apmeklētāji atzina diskusiju par izdevušos, jo rezultātā CLEANTECH LATVIA apzināja vismaz daļu no biedru kompetencēm, savukārt paši biedri uzzināja daudz ko jaunu par citiem klastera pārstāvētajiem uzņēmumiem, to jaunākajiem risinājumiem  un nozīmīgākajiem projektiem, kas paver sadarbības iespējas uzņēmumu starpā.

Vairāk bilžu meklējiet mūsu Flickr albumā: https://www.flickr.com/photos/cleantechlatvia/albums/72157658708886664

Logo LIAA un ES