Entries by admino

Pieejams papildus atbalsts aktivitātēm Klasteru programmā.

2021. gada 21. decembrī stājās spēkā klasteru programmas MK noteikumu nr.205 grozījumi, kas ir saistoši arī mūsu īstenotajam projektam “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, 3.2.1.1/16/A/014. Attiecīgi 2021. gada nogalē klastera komanda sagatavoja izmaiņas projektā –īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.05.2021 un piesaistīts papildus brīvais ieejamais finansējums. Šajā gadā plānots:- Izveidot vēl 3 īsos video materiālus par kādu no […]