8.4. Salaspils 1. vidusskolas teritorija

Salaspils 1. vidusskolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija un piegulošās teritorijas labiekārtošana realizēta 2017. gadā (projekta autori: ainavu arhitekti SIA “ALPS ainavu darbnīca” sadarbībā ar inženieriem D. Ieviņu). Veidojot ārtelpu, paredzēti arī ilgtspējīgi lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi. Rotaļu laukuma gumijas segums veidots pēc īpašas sistēmas kā infiltrācijas lauks. Lai novadītu lietusūdeni no centrālā laukuma skolas priekšā, zaļajā zonā aiz spēlēm segumos veidota bioievalka, kur apstādījumos izmantoti kārkli.