CLEANTECH LATVIA īsteno apmācības Fergānas, Andižānas un Taškentas reģionos Uzbekistānā

No 05.11.2018 līdz 09.11.2018 CLEANTECH LATVIA eksperti vadīja meistarklases specialistiem no pilsētu un reģionu administrācijām, uzņēmumiem un universitātēm Fergānas, Andižānas un Taškentas
reģionos.  Apmācības tiek veiktas, lai paaugstinātu reģionu kapacitāti un veicinātu izpratni par ilgtspējīgas attīstības nozīmi valsts ekonomikas celšanā, kā arī sekmētu sadarbības veidošanos starp Latviju un Uzbekistānu.

Vizītes laikā CLEANTECH LATVIA eksperti veica apmācības šādas tēmas:

  • ūdens apgāde
  • notekūdeņu apsaimniekošana
  • bioloģiskās vielas augsnei un ekoloģiskā lauksaimniecība
  • ĢIS tehnoloģijas
  • viedās pilsētas
  • atkritumu apsaimniekošana.

Paralēli meistarklasēm CLEANTECH LATVIA ekspertiem bija individuālas tikšanās ar potenciālajiem klientiem un partneriem no lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un pilsētas pārvaldes nozarēm, kas apliecina Centrālās Āzijas interesi par Latvijas produktiem un ekspertīzi.

Mēs ticam, ka jaunās zināšanas un pieredze, kas nodotas apmācību laikā veicinās Fergānas, Andižānas un Taškentas reģionu turpmāko attīstību un stiprinās Latvijas un Uzbekistānas sadarbību.

Aktivitātes tika īstenotas projekta “Kapacitātes celšana Uzbekistānas valsts pārvaldē par ilgtspējīgu attīstību” un projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.