Tiek īstenots projekts Klasteris CLEANTECH LATVIA

Biedrība CLEANTECH LATVIA  2017. gada 30. janvārī ir noslēgusi līgumu Nr. 3.2.1.1/16/A/014 ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” īstenošanu Klasteru programmā.

Projekta mērķis ir attīstīt klastera CLEANTECH LATVIA darbību un veicināt tā dalībnieku un partneru – tīro tehnoloģiju nozares komersantu un pētniecības un izglītības institūciju – eksportspējas un konkurētspējas celšanu, inovāciju ieviešanu un sadarbību jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izveidē.

Dažas no projekta laikā plānotajām aktivitātēm:

  • CLEANTECH LATVIA pārstāvniecības atvēršana Kazahstānā;
  • Eksporta mērķa tirgu pētījumi;
  • Eksporta plānu izstrāde;
  • Potenciālo klientu ienākošo vizīšu organizēšana;
  • Finanšu instrumentu piesaiste jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādei;

Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 30.novembrim. Projekta kopējais budžets ir 488 235,30 EUR, no kura ERAF finansējums ir 415 000,00 EUR un 73 235,30 EUR ir CLEANTECH LATVIA līdzfinansējums.