CLEANTECH LATVIA apmeklēja Fizikālās Enerģētikas Institūtu

2016. gada 16. novembrī CLEANTECH LATVIA komanda kopā ar partneriem apmeklēja Fizikālās enerģētikas institūtu (FEI), lai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem un izstrādātajām tehnoloģijām, kā arī veicinātu ciešāku sadarbību ar institūtu.

FEI apmeklējums ir jau otrais no šajā gadā  plānotajiem pētniecības iestāžu apmeklējumiem.  Apmeklējumu mērķis ir tuvāk iepazīties ar pētniecības iestāžu darbību, to izstrādātajām tehnoloģijām un jaunākajiem pētījumiem, uzzināt par to sasniegumiem, kā arī sadarbības piedāvājumiem. Pētniecības iestāžu apmeklējums ir labs veids, kā veicināt klastera partneru zināšanas vienam par otru un veicināt turpmāko sadarbību.

Vizītes laikā:

  • FEI inženiera Andreja Snegirjova pavadībā apmeklējām saules kolektoru un saules bateriju izmēģinājumu poligonu. Poligonā ir uzstādītas dažāda tipa un ražotāju saules baterijas un kolektori, lai salīdzinātu to jaudas un izmaksas, kā arī darbības efektivitāti Latvijas apstākļos. Poligonā ir uzstādīta jaunākā hidrometeoaparatūra, kā arī saules radiācijas un iradiācijas un citas mēriekārtas. Izmēģinājumu poligons tiek izmantots ne tikai izglītības un zinātnes nolūkos, bet arī daļēji nodrošina institūtu ar nepieciešamo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
  • FEI vadošais pētnieks, profesors Namejs Zeltiņš pastāstīja mums par jaunu projektu, kura mērķis ir samazināt sēra izmešu daudzumu kuģu degvielā un padarīt Baltijas jūru par tīras kuģošanas paraugu. Par zaļāko alternatīvu šobrīd uzskata sašķidrināto dabasgāzi, jo tā, salīdzinot ar pašlaik lietoto flotes degvielu, satur ne tikai mazāk sēra, bet arī slāpekļa.
  • Par viediem tīkliem mums pastāstīja viedo tīklu pētniecības centrā, un par viedās mājas tehnoloģisko procesu un stratēģiju modelēšanas laboratorijā.
  • Jauno materiālu un tehnoloģiju laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks Jānis Kalnačs parādīja mums laboratorijas iekārtas un pastāstīja mums par topošajiem projektiem. Viens no tiem ir bitumena ražošanas tehnoloģijas izstrāde, pārstrādājot nolietotas auto riepas ar naftas produktiem piesārņotu grunti.

Nākošajā vizītē plānojam apmeklēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu.

Vizīte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” ietvaros.