TĪRO TEHNOLOĢIJU KLASTERA DALĪBA IZSTĀDĒ “ЭКВАТЭК-2014″, MASKAVĀ

No 3. līdz 6. jūnijam Maskavā starptautiskā izstāžu centrā „Крокус Экспо” norisināsies izstāde “ЭКВАТЭК-2014″, kurā piedalīsies arī CleanTec Latvia (Tīro tehnoloģiju) klastera pārstāvji un vairāki ūdens apsaimniekošanas partneruzņēmumi ar savu stendu.

Savu dalību klastera stendā jau ir apstiprinājuši Tīro tehnoloģiju klastera partneruzņemumi: SIA “Akorda”, SIA “Belss”, A/S “Biotehniskais Centrs”, SIA “EkoStandarts tehnoloģijas”, SIA “Karme Filtrs”, SIA “Rotons”, SIA “Vega1” un SIA “Watex”.

Ar atsevišķu stendu izstādē piedalīsies SIA „Karme Filtrs” uzņēmums Krievijā, kas specializējas ūdens sagatavošanas iekārtu tehnoloģisko kompleksu rūpniecības un sadzīves vajadzībām izstrāde un piegāde.

Izstāde “ЭКВАТЭК-2014″ tiek uzskatīta par viena no lielākajām ūdens un notekūdens saistītajiem notikumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā. Tajā tiek aplūkotas aktuālas problēmas par ūdens nozares attīstību reģionā, demonstrēts plaša spektra aprīkojums un sniegti pakalpoju racionālam ūdens izmantojumumam, sniegti padomi ūdens resursu atjaunošanai un saudzēšanai, risināta komunālā un rūpnieciskā ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana, utt. Vairāk info par dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanu:

http://www.ecwatech.ru/2014/index.php?content=list&section_id=221

Izstādes laikā notiks divi forumi, neskaitāmas konferences un semināri. Detalizētāka programma šeit: http://www.ecwatech.ru/2014/files/ecwatech2014_2rus.pdf

Kā svarīgāko konferenci var minēt Starptautisko konferenci par ūdensapgādi un kanalizāciju apdzīvotās vietās, kas norisināsies 2014.gada 4 – 5.jūnijs.

Katru gadu izstādē piedalās vismaz 800 dalībnieki no vairāk kā 30 valstīm. Piedalās sekojošas valstis – ASV, Grieķija, Itālija, Indija, Izraēla, Lielbritānija, Nīderlande, Kazahstāna, Krievija, Polija, Lietuva, Ukraina, Šveice, Turcija. Pārstāvētās nozares –  Ogļu un dabasgāzes ražošana un izmantošana,  vides aizsardzība, ūdens un notekūdeņu attīrīšana, ūdens izmantošana ražošanas sektorā, alternatīvās enerģijas iegūšana u.c.

Datums: 2014.gada 3 – 6.jūnijs

Plašāka informācija pieejama :  www.ecwatech.ru un www.crocus-expo.ru