Vizīte un dalība izstāde “Atyrau Build 2013” Atirau, Kazahstānā

Tīro Tehnoloģiju klastera vadības un uzņēmēju tirdzniecības misija un Atirau 2013.gada 15.-17.aprīlī, apmeklējot izstādi „Atyrau Build 2013”, kas veltīta celtniecībai un interjeram, ēku siltināšanai un ventilācijai un paralēli šīs izstādes ietvaros prezentējot Latvijas piedāvājumu seminārā „Jauna pieeja ūdens deficīta problēmu risināšanā”. Semināra laikā tika pārspriestas mūsdienu tehnoloģijas un procesi ūdenssaimniecības problēmu sakārtošanā Latvijā, un prezentēts Latvijas uzņēmēju kopējais piedāvājums Kazahstānai tehnoloģisko risinājumu ūdens apsaimniekošanā atbilstošs šīs valsts ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem un sociālekonomiskajiem apstākļiem. Semināra apmeklētāji izrādīja neviltotu interesi par Latvijas uzņēmēju piedāvajumu dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem. Šobrīd turpinās komunikācija starp Kazahstānas partneriem un Latvijas uzņēmējiem par iespējām īstenot konkrētus projektu ūdens tehnoloģiju jomā.

Seminārs-diskusija „ Kapitāla piesaiste uzņēmuma attīstībai un izaugsmei”

11.decembrī Tīro Tehnoloģiju klastera biedriem tika organizēts seminārs-diskusija Kapitāla piesaiste uzņēmuma attīstībai un izaugsmei. Seminārā pieredzējuši eksperti – Dmitrijs Nazarovs (IFA dibinātājs un partneris), Jānis Praņēvičs (BaltCap direktors) un Kārlis Šēnhofs (bijušaisKvadraPak valdes loceklis) – apskatīja jautājumus un dalījās savā pieredzē par to, kas uzņēmumam ir jāņem vērā, ja tas vēlas piesaistīt papildus kapitālu, kādi ir priekšnosacījumi kapitāla piesaistei, kādas atšķirības ir starp banku un investoru interesēm, ko tie vērtē, meklējot kapitāla izvietošanas iespējas. Kopīgās diskusijas deva iespēju novērtēt sava uzņēmuma iespējas piesaistīt kapitālu, kādām jābūt turpmākām darbībām, lai sagatavotu savu uzņēmumu šim solim. Paldies visiem par dalību!

Latvijas tīro tehnoloģiju klastera vizīte Aktau, Kazahstānā

Šonedēļ Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera pārstāvji jaunu tirgu apzināšanas un apguves nolūkā dodas vizītē uz Kazahstānas pilsētu Aktau, kur plāno tikties ar valsts institūciju pārstāvjiem un vietējiem uzņēmējiem, lai pārspriestu Latvijā radīto ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, vides aizsardzības un citu perspektīvu tehnoloģiju izmantošanu Kazahstānas ekoloģisko jautājumu risināšanā.

Read more

Paziņots Latvijas Tīro Tehnoloģiju ideju konkursa uzvarētājs

Noslēdzies 2012.gada Starptautiskais Tīro tehnoloģiju ideju konkurss „Global Ideas Challenge”, kurā pēc uzvaras Latvijas Tīro tehnoloģiju ideju konkursā piedalījās un savu ideju prezentēja uzņēmuma „Wave Power Only”(„WPO”) pārstāvis Rims Vaitkuss. „WPO” radījis tehnoloģisku risinājumu, kas ļauj viļņu kustības pārvērst rotācijā un ražot elektroenerģiju vai tieši darbināt citus mehānismus. (Vairāk par „WPO”risinājumu šeit http://bit.ly/TixrIH)

Latvijas Tīro Tehnoloģiju ideju konkurss tika organizēts kā daļa no Starptautiskā Tīro tehnoloģiju ideju konkursa „Global Ideas Challenge”, kurš norisinājās starptautiskās „Uzņēmējdarbības nedēļas” („Global Entrepreneurship Week”) ietvaros

8.un 9.novembrī Silīcija ielejā, ASV. Konkursa laikā tika prezentētas tīro tehnoloģiju idejas no visas pasaules gan uzņēmējiem un ideju autoriem klātesot, gan video prezentācijās, izmantojot „Skype”tehnoloģiju.

Nākamā gada konkurss būs daudz lielāks, plašāks un skaļāks! Gatavojam idejas!

Informācija par konkursa rīkotājiem – ASV tīro tehnoloģiju akseleratoru „Cleantech Open”: http://www.cleantechopen.com

Seminārs „Kazahstāna – tās biznesa vide un attīstības tendences. Juridiskie un uzņēmējdarbības aspekti sadarbībai ar Kazahstānu”

Latvijas tīro tehnoloģiju klasteris sadarbībā ar Kazahstānas vēstniecību Latvijā organizēja diskusiju semināru par biznesa iespējām Kazahstānā.

Read more

Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris uzsāk darbu

Videi draudzīgu tehnoloģiju uzņēmumi apvienojušies kopīgas starptautiskās konkurētspējas celšanai

Tīro tehnoloģiju klastera (Cleantech Latvia) atklāšanas pasākums notiks 2012.gada 28. septembrī RTU konferenču zālē, pl.15:30 Pulka ielā 3, 3.korpusā, 2.stāvā.

Septembra vidū Latvijas Biotehnoloģiju asociācija parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Klasteru programma”, kuras ietvaros līdz 2015. gadam klasterim tiks piešķirti 300 tūkstoši latu partneru sadarbības veicināšanai.

Tīro tehnoloģiju klasterī ir apvienojušies 24 Latvijas ekonomikai nozīmīgi komersanti, kuru kopējais apgrozījums 2011. gadā sasniedza gandrīz 70 miljonus latu, kas ir par 40% vairāk nekā šo pašu komersantu kopējais apgrozījums 2010. gadā. Šie komersanti ir arī nozīmīgs darba devējs, un 2011. gadā kopumā nodarbināja 940 darbiniekus.

Klastera izveidē un attīstīšanā ir iesaistījušās arī septiņas pētniecības un/vai izglītības iestādes, kas ir nozīmīgi kompetences un zināšanu partneri jaunu produktu attīstīšanā.

Visu projekta partneru kopējā pazīme ir jaunu, inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju risinājumu izmantošana produktu un pakalpojumu izveidē, kas ir konkurētspējīgi pēc savas cenas un ražīguma, kā arī vienlaicīgi minimizē nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Klastera galvenie mērķi ir stiprināt partneru iespējas jaunos starptautiskajos tirgos, paaugstināt kompetenci un konkurētspēju, kā arī veicināt jaunu un inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu.

Tīro tehnoloģiju nozare ir salīdzinoši jauna, un pēdējā desmitgadē tā ir piedzīvojusi strauju un dinamisku attīstību visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Tīrās tehnoloģijas ietver:

  • efektīvus vides attīrīšanas procesus, pārveidojot atkritumus otrreizējos produktos vai enerģijā;
  • videi draudzīgu, alternatīvu enerģijas avotu attīstību;
  • tehnoloģijas industriālajiem patērētājiem, kas samazina vides piesārņojumu un resursu patēriņu.

Jaunizveidotajā klasterī ir apvienoti uzņēmumi un zinātniskās pētniecības iestādes, kas pārstāv šādas apakšnozares:

–     Gaiss, ūdens un atkritumi – apakšnozares galvenais uzdevums ir veicināt šo resursu pieejamību, saglabāšanu un attīrīšanu.

–     Energoefektivitāte – apakšnozares galvenais uzdevums ir samazināt enerģijas patēriņu.

–     Atjaunojamie energo resursi – apakšnozare aptver biomasas, biogāzes un biodegvielas virzienus.

Latvijas Tīro Tehnoloģiju klasteris paraksta projekta īstenošanas līgumu

2012.gada 12. septembrī Latvijas Biotehnoloģiju asociācija parakstīja līgumu par Latvijas Tīro tehnoloģiju klastera projekta īstenošanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta piešķiršanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Klasteru programma” ietvaros.  Klastera aktivitātēm turpmāko trīs gadu laikā  tiek piešķirs atbalsts ne vairāk kā 300 tūkstošus latu apmērā nozares dalībnieku sadarbības veicināšanai, eksporta tirgu apguvei, pētījumu veikšanai un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.