Seminārs “Atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā 2020+”

SIA “Liepājas RAS” un biedrība “Dzīvo Zaļāk!” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju organizē semināru “Atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā 2020+”.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarei ir būtiska ietekme Latvijas vides aizsardzības jomā un ilgtspējīgā valsts attīstībā kopumā. Šobrīd ir svarīgi ne tikai izvērtēt jau esošo pieredzi, bet arī atkritumu apsaimniekošanas attīstības mērķus un perspektīvas arī turpmāk. Par to semināra gaitā diskutēs nozares likumdevēji, pārstāvji un eksperti, pašvaldību un to institūciju pārstāvji

http://www.liepajasras.lv/lv/uznemums/zinu-arhivs/sia-liepajas-ras-un-biedriba-dzivo-zalak-organize-seminaru-atkritumu-apsaimniekosanas-attistiba-latvija-2020/