CLEANTECH LATVIA turpina 2021.gadā īstenotā LVAF atbalstīto projektu “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā” idejas attīstību.

PROJEKTĒŠANAS VADLĪNIJAS ILGTSPĒJĪGO LIETUS ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS RISINĀJUMU IZMANTOŠANAI

MŪSU GALVENIE PROJEKTI