Entries by admino

Tiek īstenots projekts “Klasteris CLEANTECH LATVIA”

Biedrība CLEANTECH LATVIA  2017. gada 30. janvārī ir noslēgusi līgumu Nr. 3.2.1.1/16/A/014 ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” īstenošanu Klasteru programmā.