Aizvadīta LVAF projekta ietvaros izstrādāto Projektēšanas vadlīniju apspriešanas sanāksme

2021.gada 18.jūnijā attālināti norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta Nr. 1-08/61/2020 otrā darba grupu sanāksme, prezentējot ekspertu izveidoto Projektēšanas vadlīniju konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem pirmo versiju!

Sanāksmes ietvaros projekta eksperti Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa un Arnita Verza pastāstīja par Latvijas vidē un ārvalstīs esošiem veiksmīgiem un ilgtspējīgiem lietu ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem, tostarp, Kandavas promenādi, Svētes upes palienes pļavām, Sporta 2 projektu un Skanstes teritorijas revitalizācijas plānu. Padziļināti tika apskatīti dažādi zaļo augu risinājumi un praktiskais pielietojums, sniedzot informāciju par augu kopšanu, ilgtspējību un vērā ņemamiem aspektiem pareizo augu izvēlē.

 Projekta ietvaros izstrādāto metodisko norādījumu un projektēšanas vadlīniju mērķis ir  veicināt ilgtspējīgo risinājumu pielietošanu Latvijas pašvaldībās, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Vadlīnijas var kalpot par pamatu pašvaldību saistošo noteikumu izveidei par lietusūdeņu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā, turklāt, projektēšanas vadlīnijas palīdzēs nozares profesionāļiem (ūdenssaimniecības projektētājiem, ainavu arhitektiem) efektīvi projektēt attiecīgos ilgtspējīgos risinājumus.

Arī otrās sanāksmes ietvaros dalībnieki dalījās pieredzē un padomos, veicinot dzīvu un ļoti aktuālu diskusiju. Kopumā sanāksme pulcēja 48 dalībniekus, tostarp, pašvaldību pārstāvjus, valsts iestāžu ekspertus, uzņēmumu inženierus un projektu vadītājus.

Projekts “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” tiks īstenots līdz 2021.gada 30.septembrim un tā ietvaros tiek izstrādāti 3 dokumenti:

  • Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem (lietus dārzi, bioievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums, utt.)

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.