LVAF projekta ietvaros izstrādāti Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās

Latvijas vides  aizsardzības fonda finansētā projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros ir izstrādāts otrais dokuments – Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās.

Metodiskos norādījumus izstrādāja pieredzes bagāti Latvijas lietus ūdeņu apsaimniekošanas eksperti sadarbībā ar starptautisko ekspertu no Nīderlandes – dr.ir. Floris Boogaard, un tajos apkopota informācija par:

  • Plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem saistībā ar lietus ūdeņu novadīšanu un attīrīšanu;
  • Informācija par lietus notekūdeņu piesārņojumu un to apsaimniekošanas risinājumu attīrīšanas potenciālu;
  • Citu valstu pieredzi lietus notekūdeņu attīrīšanā;
  • Ilgtspējīgiem risinājumiem Latvijā.

Projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu  apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros tiek izstrādāti 3 dokumenti :

    1. Zinātniskas literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums par ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu. Tas pieejams ŠEIT
    2. Metodiskie norādījumi lietus ūdeņu attīrīšanai tipiskās situācijās (stāvlaukumi, transporta infrastruktūra, dzīvojamā apbūve, utt.)
    3. Projektēšanas vadlīnijas konkrētiem ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem (lietus dārzi, bio-ievalkas, dīķi, ūdens caurlaidīgais segums, utt.)

Projektā sagatavotie dokumenti nodrošinās tehnisko atbalstu pašvaldību un nacionālajā līmenī, plānojot konkrētus plūdu riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar plūdu riska pārvaldības plāniem. Ilgtermiņā tiks sekmēta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu pielietošana, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 01.06.2020 līdz 30.09.2021

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.