CLEANTECH LATVIA piedalās UNDP Uzbekistan starptautiskajā forumā

4.martā CLENATECH LATVIA Izpilddirektore Evija Pudāne piedalījās UNDP Uzbekistan organizētā starptautiskā forumā par Zaļo atlabšanu (Green Recovery)!

Forumā tika apspriests Uzbekistānas progress atbalstos no COVID-19 ieviestajām izmaiņām un kā valdība, uzņēmēji un sabiedrība var sadarboties, lai radītu jaunas iniciatīvas videi draudzīgai atlabšanai.

 CLEANTECH LATVIA piedalījās ceturtajā sesijā “Vides nodrošināšana digitālajai transformācijai privātajā sektorā”, kuru vadīja ES Delegācija Uzbekistānā. Evija Pudāne runāja par to kā MVU un publiskā sektora atklātā sadarbībā ir ekonomikas transformācijas virzītājspēks un dalījās 3 iedvesmojošās digitalizācijas pieredzēs Latvijā:

  1. SIA Mappost atkritumu pārvaldības procesa optimizācija, izmantojot ģeotelpiski gudru uzdevumu plānošanas, plānošanas un maršruta optimizācijas sistēmu. Mappost risinājums glabā un nodrošina klientu bāzes datus, atkritumu tvertņu atrašanās vietas un visu saistīto informāciju autovadītājiem, optimizē vadītāju maršrutu un aizpilda uzdevumu izpildes statistiku;
  2. SIA SunGIS izstrādāto GoGIS sistēmu, kuru izmanto vairums Latvijas pašvaldību. GoGIS uzkrāj un vizualizē dažādus vides elementus, īpašumus un attīstības plānošanas datus, infrastruktūru un ceļus, kā arī inženierkomunikāciju un struktūru ārējos tīklus;
  3. Latvijas “gudrāko” pilsētu Jelgavu un tās inovatīvos vadīšanas risinājumus.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.