Klastera projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada beigām un būs pieejams papildus finansējums

Šī gada 1. decembrī stājās spēkā klasteru programmas MK noteikumu nr.205 grozījumi, kas ir saistoši arī mūsu īstenotajam projektam “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, 3.2.1.1/16/A/014.  Grozījumi ļauj pagarināt projekta īstenošanu līdz 2021. gada 31. decembrim, kā arī pieteikties papildus finansējumam. Klasteris plāno izmantot šo iespēju un līdz šī gada beigām sagatavots atbilstošus projekta grozījumus, kā arī izstrādās jaunu nākošā gada darbības plānu.

Klasteris ir atvērts idejām un interesēm no biedru puses, kuras vārētu iestrādāt nākošā gada plānā un paredzēt tam finansējumu!

Projekts “Klasteris CLEANTECH LATVIA” tiek īstenots jau no 2016.gada un tā ietvaros klasteris ir paplašinājis savas darbības apvāršņus, veiksmīgi veicinot sadarbību ar Centrālāzijas valstīm Uzbekistānu un Kazahstānu un attīstītos darbību arī Krievijas virzienā, Tatarstānas Republikā. Projekta ietvaros ir sniegts atbalsts biedriem jaunu aktivitāšu īstenošanai – tirgus apzināšanas, nozares pētījumi, eksporta veicināšana-, kā arī veicināta dalība dažādos hakatonos jaunu produktu radīšanas veicināšanai un inovatīvai nozares attīstībai.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.