CLEANTECH LATVIA ikgadējā kopsapulce 2020.gada jūnijā