ENGINE – projekta Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā identitāte

Lai veicinātu projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” atpazīstamību, kurš tiek īstenots programmas Central Asia Invest V ietvaros grantu programmā “Boosting Small Business Competitiveness” un kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, projekta partneri Kazakhstan Su Arnasy, UzACE un CLEANTECH LATVIA, sadarbojoties ar dizaina aģentūru Esplanāde, izstrādāja projekta vizuālo identitāti.

ENGINE ir saīsinājums no galvenās projekta mērķa nozares – inženierijas. Vizuālā identitāte uzsver inženierbūvniecības nozīmi reģiona attīstības veicināšanā, tā kā nozīmīga projekta daļa ir vērsta uz:

  • nozares asociāciju sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu inženierijas uzņēmumiem Kazahstānā un Uzbekistānā;
  • inženieru sertifikācijas ieviešanu, kas nodrošinātu Eiropas augsto standartu pārnesi investīciju projektu īstenošanā.

Lai nodrošinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas ekspertiem, kuriem ir liela pieredze labāko ūdens, siltuma, gāzes, elektrības un citu risinājumu ieviešanā, Latvijā, Kazahstānā un Uzbekistānā notiks vairākas izglītojoši pasākumi un rīkotas inženieru apmācības.

Inženierzinātne ir zināšanām piesātināta un praktiska nozare, kurā jāņem vērā dažādi juridiskie aspekti un ir iespēja iesaistīties dažādiem dalībniekiem, tostarp jaunajai paaudzei un sievietēm. ENGINE askētiskais un tīrais dizains atspoguļo precizitāti un pārliecību, kas nepieciešama augstas kvalitātes risinājumu ieviešanai.

Šis ziņojums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, līgums nr. LV-91 atbalstu. Par šī ziņojuma saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju