Līgums ar Eiropas Komisijas delegāciju Uzbekistānas Republikā

2019.gads ir noslēdzies ar patīkamām ziņām un pozitīvu rezultātu vairāku mēnešu darbam. Decembrī CLEANTECH LATVIA konsorcija vārdā parakstīja līgumu ar Eiropas Komisijas delegāciju Uzbekistānas Republikā par projekta “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā” īstenošanu Central Asia Invest V grantu programmas Boosting Small Business Competitiveness ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot nozaru asociāciju kapacitāti, sniegt daudzpusīgus un konkurētspējīgus pakalpojumus inženiertehniskajiem uzņēmumiem Kazahstānā un Uzbekistānā, kā arī ieviest inženieru sertifikāciju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes standartus investīciju projektu ieviešanā un attīstītu mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (MMVU) klātbūtni augošās nozarēs.

Projekts ir vērsts uz:

  • Latvijas un Eiropas labākās pieredzes pārnesi Kazahstānas un Uzbekistānas asociāciju pārstāvjiem, to darbības pilnveide un konkurētspējīgu pakalpojumu piedāvāšanai saviem biedriem – MVU;
  • Eiropas un Centrālāzijas sadarbības veiconāšanu;
  • Apmācību kursu izstrādi un īstenošanu, lai celtu inženiertehnisko MVU kompetenci un konkurētspēju;
  • Ūdensapgādes civilo inženieru sertifikācijas programmas izstrādi un ieviešanu Uzbekistānā;
  • Jaunu pakalpojumu izstrādi un ieviešanu nozaru asociācijās ar mērķi veicināt MVU lomu Kazahstānas un Uzbekistānas ekonomikās, to iekšējo kapacitāti un konkurētspēju globālos tirgos.

Kapacitātes celšanas programma primāri ir orientēta uz ūdenssaimniecību objektu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā nepieciešamajām prasmēm.

Projekts tiks īstenots konsorcijā ar 2 partneriem – Uzbekistānas inženieru konsultantu asociāciju “UZACE” un Kazahstānas Republikas ūdensapgādes un sanitārijas uzņēmumu asociāciju “Kazahstan SU Arnasy” līdz 2023. gada aprīlim.

Šī ziņa ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu atbild vienīgi CLEANTECH LATVIA, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju.