CLEANTECH LATVIA vizīte Tatarstānas Republikā

2019. gada novembrī CLEANTECH LATVIA pārstāvji kopā ar klastera pārstāvjiem M. Bažovski un J. Tēraudu devās komandējumā uz Tatarstānas Republiku un Almetjevu, lai tiktos ar potenciālajiem sadarbības partneriem, ministriju pārstāvjiem un naftas un gāzes uzņēmumu “Tatneft”.

Vizītes ietvaros delegācija piedalījās Tatarstānas Republikas Tirdzniecības un rūpniecības palātas organizētā forumā, kura galvenā tēma bija “Ekoloģiskās problēmas un to risināšanas ceļi”. Forumā uzstājās Tirdzniecības un rūpniecības palātas Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks A. Nikolajevs, kurš uzstāšanās laikā uzsvēra, ka pateicoties sadarbības attīstībai tiek īstenots rūpniecības kameras galvenais uzdevums- nostiprināt ekonomiskos un biznesa sakarus ar ārvalstu valstīm.

CLEANTECH LATVIA Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja O. Pohilko foruma dalībniekus iepazīstināja ar klastera darbības jomām un pārstāvētajiem sadarbības partneriem. Delegācijas dalībnieki dalījās veiksmīgajā pieredzē un dažādu risinājumu ieviešanā ūdensresursu sistēmu izveidē un pārvaldīšanā, ūdensapgādē, kanalizācijā, atkritumu savākšanā un transportēšanā, kā arī atkritumu apstrādē un utilizācijā.

Tatarstānā delegācija tikās arī ar Tatarstānas Republikas Būvniecības, arhitektūras un komunālās saimniecības ministra vietnieku V. Kudraševu, lai pārrunātu ūdens apsaimniekošanas jautājumus, kā arī citus ar vides tehnoloģijām saistītus jautājumus. V. Kudraševs uzsvēra, ka Tatarstāna pievērš īpašu uzmanību ne tikai tirdzniecības un biznesa attiecību attīstībai ar ārzemju partneriem, bet arī kultūras apmaiņas jautājumiem, kuriem ir liela perspektīva.

CLEANTECH LATVIA pārstāvis B. Absamatov ministrijas pārstāvjus iepazīstināja ar smart-city koncepta iespējām, minot, ka: “Piedāvātie risinājumi radīti ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, kas apvieno ekoloģiju un efektivitāti vienā kopīgā SMART koncepcijā – ūdens, enerģija, transports, veselības aprūpe, drošība, ārkārtējās situācijas, izglītība, tūrisms, atkritumu apsaimniekošana, inteliģentas ēkas, elektroniskā valdība, elektroniskais bizness, un, galvenokārt, orientācija uz cilvēku, drošu vidi un ekonomisko efektivitāti”.

Tikšanās ietvaros arī Baltijas jūras ģeoloģijas centra vadītājs J. Tērauds prezentēja savas iespējas ūdens sagatavošanas jomā, iepazīstinot ar pieejamām tehnoloģijām pētījumiem projektēšanā, hidrobūvju celtniecībā, hidroģeoloģiskajos un ekoloģiskajos pētījumos ūdens vidē.

Kopumā vizītes ietvaros sanāksmju un sarunu ietvaros tika apspriesti galvenie jautājumi par tēmām: energoefektivitāte rūpniecībā, ekoloģiskā drošība, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi, viedā pilsētvide, kā rezultātā saņemti vairāki pieprasījumi no sadarbības partneriem un valsts iestādēm.