Aprites ekonomikas domāšanai jākļūst par biznesa pamatkodu

“Aprites ekonomikas domāšanai jākļūst par pamatkodu ikviena uzņēmuma darbībā, un klasteris CLEANTECH LATVIA mērķtiecīgi strādās pie aprites ekonomikas iedzīvināšanas Latvijas ekonomikā”, par jauno stratēģisko virzienu klastera darbībā informēja CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne.

“Latvijā ir daudz veiksmīgu uzņēmumu, kuru ražošanā un pakalpojumu sniegšanā integrētas videi draudzīgas tehnoloģijas, produkti iepakoti videi draudzīgos materiālos vai tiek pieliktas maksimālas pūles radīto atkritumu mazināšanai. Tomēr vienlaicīgi, ikdienā redzam, ka aprites ekonomikas domāšana vēl nešķiet pašsaprotama daudzu, pat lielu uzņēmumu darbībā. Viens no piemēriem ir iepakojuma izvēle – cik uzņēmumi kā galveno kritēriju iepakojuma izvēlē apskata nevis tā cenu, bet pārstrādes iespējas?”, problēmu akcentē E. Pudāne.

Klasteris CLEANTECH LATVIA apvieno Latvijas uzņēmumus, kā arī zinātnes un pētniecības institūcijas, ar mērķi sniegt atbalstu vides tehnoloģiju jomā strādājošiem uzņēmumiem inovatīvu un eksportspējīgu produktu ražošanā. “Jau šobrīd CLEANTECH LATVIA biedri veiksmīgi strādā dažādos pasaules reģionos piedāvājot Latvijā radītas vides tehnoloģijas un materiālus. Tajā pašā laikā redzam, ka Latvijā trūkst kvalitatīvas platformas diskusijām par aprites ekonomikas tehnoloģijām un domāšanas maiņu. Mēs redzam CLEANTECH LATVIA kā vietu, kas pulcē “zaļi” domājošus uzņēmumus pieredzes apmaiņai, idejām un biznesa kustībai, kas iedvesmos citus uzņēmumus iekļauties aprites ekonomikas ciklā”, nākotnes redzējumu pauda CLEANTECH LATVIA eksperts J. Butkevičs.

Aprites ekonomikas būtība ir maksimāli lietderīgi (efektīvi) izmantot resursus ražošanā un sadzīvē, lai produkti, materiāli un dabas resursi saglabājas ekonomiskajā apritē pēc iespējas ilgāk, tādējādi samazinot radīto atkritumu apjomu.

CLEANTECH LATVIA apvieno tehnoloģiju jomā strādājošu uzņēmumu, pētniecības institūtu un augstākās izglītības iestāžu kompetenci, pieredzi un risinājumus, lai sadarbotos eksporta tirgu apguvē, jaunu vērtību ķēžu izveidē, pakalpojumu un tehnoloģiju klāsta pilnveidošanā un kopējās konkurētspējas stiprināšanā.

 

Papildu informācija:

Jānis Butkevičs, CLEANTECH LATVIA eksperts

Tel. 263 83 483

info@cleantechlatvia.com