Sadarbības Memorands par Latvijas Klasteru Tīkla izveidi

CLEANTECH LATVIA jūliju iesāka ar nozīmīgu notikumu – 1. jūlijā tika parakstīts Saprašanās Memorands starp Latvijas nozaru klasteriem par tālāku sadarbību klasterizācijas attīstībā Latvijā un Eiropā. Tika nodibināts Latvijas Klasteru Tīkls (Latvian Clusters Network), kura galvenais mērķis ir stiprināt klasteru sadarbību, kā arī integrētu, koordinētu rīcību Latvijas Klasteru un to dalībnieku interešu aizstāvībā un īstenošanā. Šāds mērķis tika izvirzīts balstoties uz klasteru sadarbības un attīstības interesēm Latvijā un aiz tās robežām.

Latvijas Klasteru Tīkls ir 11 valstu iniciatīvas grupā, kura veido Eiropas Klasteru Asociāciju (European Cluster Alliance) un kuru atbalsta Eiropas Komisija un Eiropas Klasteru sadarbības platforma (ECCP).

13 nozaru klasteri, kas parakstīja Sadarbības Memorandu un kļuva par Latvijas Klasteru Tīkla dalībniekiem:

 • CLEANTECH LATVIA;
 • Latvijas veselības tūrisma klasteris;
 • Informācijas tehnoloģiju klasteris;
 • Latvijas Eksporta klasteris;
 • Zaļo un viedo Tehnoloģiju klasteris;
 • Gaujas nacionālā parka klasteris – Entergauja;
 • Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris;
 • Latvijas dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris;
 • Pārtikas produktu kvalitātes klasteris;
 • Latvijas koka būvniecības klasteris;
 • Drukas un mediju klasteris;
 • Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris;
 • Metālapstrādes klasteris.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros