CLEANTECH LATVIA lietusūdeņu apsaimniekošanas sanāksme

26. aprīlī VARAM telpās norisinājās CLEANTECH LATVIA organizētā lietus ūdens apsaimniekošanas sanāksme.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Rīgas, Jūrmalas, Ķekavas, Jelgavas un Ogres pašvaldības, Zemkopības ministrijas un VARAM,  kā arī no nozares uzņēmumiem.

Tikšanās laikā tika pārrunātas lietus ūdens apsaimniekošanas aktualitātes, tai skaitā:

  • sagatavotie un iesniegtie priekšlikumi VARAM normatīvo aktu uzlabošanai lietus ūdens apsaimniekošanas jomā;
  • nokrišņu notekūdeņu attīrīšana no stāvlaukumiem un zaļie risinājumi – normatīvā bāze un prakse;
  • ūdens atkārtota izmantošana un risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanai pilsētās.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.