Ikgadējā CLEANTECH LATVIA kopsapulce

31. janvārī CLEANTECH LATVIA aizvadīja ikgadējo biedru kopsapulci.

Biedru sapulce šoreiz notika RTU Arhitektūras fakultātē, kur pasākuma beigās klastera biedriem bija iespēja iepazīties un apskatīt  RTU dizaina fabrikas telpas.

Kopsapulces laikā tika prezentēts paveiktas 2018. gadā, tai skaitā uzsāktie un noīstenotie projekti un svarīgākie rezultāti. Taču galvenais uzsvars tika likts uz diskusijām par 2019. gadu – biedru vajadzībām un vēlmēm, klastera iespējām un turpmākajām sadarbības formām.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA”, nr. 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.