Īstenotas apmācības vairāk kā 150 dažādu nozaru speciālistiem Uzbekistānā

2018.gada rudens CLEANTECH LATVIA bijis ļoti nozīmīgs, lai stiprinātu sadarbību starp klasteri, partneriem un Uzbekistānas Republikas reģionālajām iestādēm un biznesa vadības pārstāvjiem.

Šajā laika posmā CLEANTECH LATVIA noorganizēja 1 ienākošo vizīti no Uzbekistānas uz Latviju un 3 klastera dalībnieku vizītes uz Uzbekistānas reģioniem, tai skaitā uz Taškentu, Fergānu un Andižānu.

Uzbekistānas delegācijas vizīte uz Rīgu norisinājās laikā posmā no 10. līdz 14. septembrim, 2018. gadā. Delegāciju pārstāvēja speciālisti no Komunālās saimniecības ministrijas, Nacionālās Energoefektivitātes (NEK) kompānijas un uzņēmuma Махсустранc, kas nodrošina atkritumu izvešanas un apglabāšanas pakalpojumus Taškentā un tā apgabala teritorijās. Specialisti piedalījās apmācībās un iepazinās ar Latvijas pieredzi siltumapgādes, ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī tika iepazīstināta ar likumdošanu, īstenotajiem projektiem un infrastruktūras attīstības plāniem.

Kā pirmajā izejošajā vizītē CLEANTECH LATVIA eksperti devās uz Uzbekistānu no 10. līdz 12. oktobrim, 2018. gadā. Uzņēmumiem bija iespēja gan satikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem, gan novadīt apmācības vairāk nekā 75 speciālistiem siltumapgādes, ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

Novembrī turpinājām apmācības un mūsu eksperti devās vēl 2 vizītēs uz Uzbekistānu. Papildus iepriekš minētajām nozarēm, šīs vizītes uz Andižānu un Fergānu aptvēra arī viedo pilsētu, lauksaimniecības, plānošanas un attīstības jomas. Šo vizīšu ietvaros tika organizēti izbraukumi uz īpašiem rūpniecības un sociālajiem objektiem, kas ļāva sīkāk izpētīt prasības, apstākļus un iezīmes infrastruktūras projektu īstenošanā.

Vizīšu rezultātā tika izstrādāti un sniegti ekspertu ieteikumi par ūdensapgādes un notekūdeņu objektu rekonstrukcijas projektiem, videi draudzīgu apstākļu radīšanu lauksaimniecības produktu audzēšanai, atkritumu apglabāšanas sistēmu un resursu optimizāciju. Kopumā šajā laikā CLEANTECH LATVIA eksperti apmācīja vairāk nekā 150 dažādu nozaru speciālistus no Uzbekistānas. Vairākiem projektiem tika sagatavoti konkrēti priekšlikumi, kas ļaus turpināt veicināt sadarbību starp CLEANTECH LATVIA un partneriem no Uzbekistānas.

Aktivitātes tika īstenotas projekta “Kapacitātes celšana Uzbekistānas valsts pārvaldē par ilgtspējīgu attīstību”, līgums Nr. LV-79 un projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.