Otrā darba grupas tikšanās lietus ūdeņu likumdošanas jautājumos

23.oktobrī norisinājās otrā darba grupas tikšanās, lai pārrunātu priekšlikumus normatīvo aktu uzlabojumiem lietus ūdens apsaimniekošanas jomā.

Tikšanās pulcēja pārstāvjus no pašvaldībām, vides uzņēmumiem, augstskolas, valsts institūcijām un ministrijām.

Aktivitāte tika īstenota projekta “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā” Nr. 1-08/225/2018 ietvaros, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas attīstību Latvijā.