CLEANTECH LATVIA uzņem delegāciju no Uzbekistānas

2018. gadā no 10. līdz 14. septembrī Latviju apmeklēja delegācija no Uzbekistānas Mājokļu un Komunālo pakalpojumu Ministrijas un Valsts akciju sabiedrības “Nacionālā Energoefektivitātes kompānija” (NEK).

Vizītes laikā CLEANTECH LATVIA komanda kopā ar saviem biedriem bija noorganizējusi tikšanās un vizītes uz objektiem, lai dalītos ar pieredzi un zināšanām tādās jomās kā:

  • Inovatīvas metodes cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, gala rezultātā saražojot biogāzi un siltumu;
  • Infrastruktūras attīstības stratēģiskā plānošana un visu veidu komunikāciju rekonstrukcijas darbu veikšana; Rīgas siltum
  • Notekūdeņu attīrīšana;
  • Ūdensapgāde, ūdens sagatavošana un kanalizācija.

Aktivitātes tika īstenotas projekta “Kapacitātes celšana Uzbekistānas valsts pārvaldē par ilgtspējīgu attīstību”, līgums Nr. LV-79 un projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.