Projekts normatīvo aktu priekšlikumu izstrādē lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

Biedrība CLEANTECH LATVIA  ir uzsākusi īstenot projektu “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā”, nr. 1-08 /225/ 2018, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta mērķis ir sagatavot priekšlikumus esošo normatīvo aktu grozījumiem un jaunu normatīvo aktu izstrādei lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā, kas sekmētu ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanu, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdensobjektu piesārņojumu.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. decembrim.