BALTIC CLEANTECH ALLIANCE rīkotais seminārs BUSINESS FORM THE EAST – FROM CONTACTS TO REAL BUSINESS Helsinkos, Somijā

24.04.2018, Helsinkos, Somijā norisinājās BALTIC CLEANTECH ALLIANCE organizēts seminārs “BUSINESS FORM THE EAST – FROM CONTACT O REAL BUSINESS”.

Pasākumu atklāja Finnish Water Forum izpilddirektors Markus Tuukkanen, Somijas Ārlietu ministrijas pārstāvis Ilkka Räisänen, Kazahstānas Republikas vēstniecības padomnieks Medet Smagulov un Krievijas Federācijas tirdzniecības pārstāvis Somijā Sergey Sinelnikov.

Semināra mērķauditorija bija Centrālbaltijas uzņēmumi un organizācijas, kuras interesējas par uzņēmējdarbības iespējām Sanktpēterburgā un Centrālāzijā, un koncentrējas uz videi draudzīgu ekonomiku (ūdens un pilsētu ekoloģisko efektivitāti). Pasākumā uzstājās Latvijas un Somijas tīro tehnoloģiju klasteri un uzņēmumi, kuri iepazīstināja ar savu pieredzi darbojoties Krievijas un Centrālāzijas tirgos – gan jautājumos kas saistīti ar eksportu, atkritumu apsaimniekošanu, nekustamajiem īpašumiem, gan biznesa iespējām šajos reģionos.

Ar pasākuma prezentācijām iespējams iepazīties šeit.

Seminārs norisinājās kā INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets” jeb CB2East (Projekta ID: CB66) noslēguma pasākums.