Uzņemam komunālās saimniecības speciālistus no Baltkrievijas

4.aprīlī, CLEANTECH LATVIA birojā viesojās delegācija no Baltkrievijas – Gomeļas apgabala vadība un atbildīgie komunālās saimniecības speciālisti. Tikšanās laikā delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar klastera darbību, kā arī kopā ar mūsu partneriem no INDUCONT, Aqua-Brambis, AKORDA un Grupa93 pārrunāja aktuālos jautājumus un iespējamos risinājumus pilsētas ūdens infrastruktūras projektēšanā, kā arī ilgtspējīgas notekūdeņu un lietusūdeņu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzskaites un tarifikācijas jomās. Gomeļas atbildīgie speciālisti atzinīgi novērtēja un ar interesi uzklausīja mūsu partneru pieredzi un viedokli šajos jautājumos.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros