CLEANTECH LATVIA īsteno apmācības 3 Uzbekistānas pilsētās