Lietus ūdeņu apsaimniekošanas virziena attīstīšana klasterī

CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar SIA Grupa93 ir iniciējusi jaunas tēmas attīstīšanu klastera ietvaros – ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana. Darba grupas tikšanās ietvaros identificēti galvenie mērķi šādas sadarbības pastāvēšanai:

– izveidot kopīgu zināšanu un informācijas apmaiņas platformu;

– audzēt profesionālo kapacitāti;

– uzlabot apkārtējo vidi un spēju kopīgi piedāvāt lietus ūdens apsaimniekošanas pakalpojumus Latvijā un eksporta tirgos.

Tēmas attīstībā aktīvi ir iesaistījušies dažādu pušu pārstāvji – uzņēmumi (SIA Grupa93 un SIA Aqua-Brambis), pašvaldības (Jūrmalas, Rīgas, Ogres un Jelgavas pilsētu domes), kā arī zinātniskie partneri (RTU, LLU un LU), un valsts institūcijas (LVĢMC, VARAM un ZM NĪ).

Līdz šim darba tikšanās ir notikušas 2 reizes, jūlijā un septembrī. Nākamā tikšanās ir plānota šā gada 15. novembrī, apspriežamās tēmas: Atziņas no pasaulē nozīmīgākā konference lietus ūdens apsaimniekošanas jomā ICUD2017, modelēšanas izmantošana ilgtspējīgajai lietus ūdens apsaimniekošanas plānošanai, diskusija par meliorācijas jautājumiem (nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos) un pieredzes apmaiņa par īstenotajiem zaļās infrastruktūras projektiem.

Visi interesenti aicināti iesaistīties nākamajās aktivitātēs. Par vēlmi piedalīties nākamajā tikšanās reizē, lūdzam informēt mūs elektroniski: anete@cleantechlatvia.com.

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.