Augusta beigās notika 7. Latvijas Uzbekistānas Starpvaldību komisijas (SVK) sēde ekonomikas, rūpniecības un zinātnes un tehnoloģiju attīstības jautājumos

2017.gada 30.-31. augustā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Latvijas – Uzbekistānas Starpvaldību komisijas (SVK) sēde ekonomikas, rūpniecības un zinātnes un tehnoloģiju attīstības jautājumos, kurā bija uzaicināta piedalīties arī CLEANTECH LATVIA.

Iepriekšējā komisijas sēdē Uzbekistānas valdības pārstāvji apliecināja savu interesi sadarboties tīro tehnoloģiju jomā, kuras rezultātā tika realizēts valdības atbalsts, lai atvērtu oficiālu CLEANTECH LATVIA pārstāvniecību Taškentā. Turklāt CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne un SIA Karme Filtrs īpašnieks Andrejs Belogorskis izteica gatavību turpināt abpusēji izdevīgo sadarbību ar Uzbekistānas valdības iestādēm un uzņēmumiem.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrs Kaspars Gerhards, atklājot pasākumu, savas runas laikā paziņoja: “Uzbekistāna ir viens no svarīgākajiem Latvijas partneriem sadarbībā ar Centrālāziju. Viennozīmīgi, īpaša uzmanība Latvijas un Uzbekistānas ekonomiskajās attiecībās ir veltīta preču apgrozījuma pieauguma un transporta nozares attīstībai, kā arī starptautisko transporta koridoru efektīvai izmantošanai un dažādu investīciju projektu kopīgai īstenošanai. Turklāt ir arī citas sadarbības perspektīvas, kuras tiek īstenotas, un mēs gatavojamies sākt sadarbību, piemēram, reģionālās attīstības jomā. ”

Patiešām, Latvija un Uzbekistāna jau ir daudz paveikusi, lai uzlabotu savstarpējās partnerattiecības. Piemēram, Uzbekistānas aviosabiedrība ir ieviesusi tiešo lidojumu Taškenta-Rīga, kas ir svarīgs solis tālākas sadarbības veidošanai. Tādēļ Latvijas interesēs it ne tikai to saglabāt, bet arī palielināt lidojumu skaitu nedēļā. Jo labāks būs starpvalstu transporta savienojums, jo vairāk Uzbekistānas tūristi un studenti, kuri jau kļuvuši par otro lielāko ārzemju studentu grupu, varēs apmeklēt Latviju.

Šā gada jūnijā CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne personīgi tikās ar valdības institūciju pārstāvjiem Uzbekistānā, lai vienotos par veicamajiem darbiem un turpmākajiem soļiem to īstenošanā. Tāpat ekspertu grupa no CLEANTECH LATVIA drīz apmeklēs Uzbekistānu, lai iepazītos ar grūtībām un izaicinājumiem tīro tehnoloģiju ieviešanā  Uzbekistānas reģionos.

Aktivitāte īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros