Augusta beigās notika 7. starpvaldību komisijas (SVK) sēde ekonomikas, rūpniecības un zinātnes un tehnoloģiju attīstības jautājumos

  1. gada 30.-31. augustā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Septītā starpvaldību komisijas (SVK) sēde ekonomikas, rūpniecības un zinātnes un tehnoloģiju attīstības jautājumos.

Vēlamies piezīmēt, ka iepriekšēja sesija bija nozīmīga ar to, ka Uzbekistānas Republika apstiprināja savu interesi sadarboties tīro tehnoloģiju jomā, kuras rezultātā tika realizēts valdības atbalsts, lai atvērtu oficiālu CLEANTECH LATVIA pārstāvniecību Taškentā. Turklāt CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne un Karme Filtrs īpašnieks Andrejs Belogorskis izteica gatavību turpināt abpusēji izdevīgo sadarbību ar Uzbekistānas valdības iestādēm un uzņēmumiem.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrs Kaspars Gerhards, atklājot pasākumu, savā runas laikā paziņoja: “Uzbekistāna ir viens no svarīgākajiem partneriem Latvijas sadarbībā ar Vidusāziju. Viennozīmīgi, īpaša uzmanība Latvijas un Uzbekistānas ekonomiskajās attiecībās ir veltīta preču apgrozījuma pieauguma un transporta nozares attīstībai, kā arī starptautisko transporta koridoru efektīvai izmantošanai un dažādu investīciju projektu kopīgai īstenošanai. Turklāt ir arī citas sadarbības perspektīvas, kuras tiek īstenotas, un mēs gatavojamies sākt sadarbību, piemēram, reģionālās attīstības jomā. ”

Patiešām, Latvija un Uzbekistāna jau ir daudz paveikusi, lai uzlabotu savstarpējās partnerattiecības. Piemēram, Uzbekistānas aviosabiedrība ir ieviesusi tiešo lidojumu Taškenta-Rīga, kas ir svarīgs solis tālākas sadarbības veidošanai. Tādēļ Latvijas interesēs it ne tikai to saglabāt, bet arī palielināt lidojumu skaitu nedēļā. Jo labāks būs starpvalstu transporta savienojums, jo labāk Uzbekistānas tūristi un studenti, kuri jau kļuvuši par otro lielāko ārzemju studentu grupu, varēs apmeklēt Latviju.

Atgādinām, ka šī gad jūnijā CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne personīgi tikās ar valdības institūciju pārstāvjiem Uzbekistānā, lai vienotos par veicamajiem darbiem un turpmākajiem soļiem to īstenošanā. Tāpat ekspertu grupa no CLEANTECH LATVIA drīz apmeklēs Uzbekistānu, lai iepazītos ar tīru tehnoloģiju ieviešanas tehnisko situāciju Uzbekistānas teritorijā.