CLEANTECH LATVIA piedalās Eirāzijas biznesa forumā GEWR’17

No šā gada 4.-6.jūlijam, Astanā, Kazahstānā, notika otrais Eirāzijas biznesa forums “Zaļās enerģijas un atkritumu otrreizējās pārstrādes forums” jeb GEWR’17. Starptautiskās izstādes “EXPO’17 – Nākotnes enerģija” ietvaros, šis forums pulcēja lielu skaitu dalībnieku no dažādām valstīm un starptaustiskām organizācijām: ministriju, starptautisko  organizāciju (UNDP, UNEP, UNIDO, ISWA), rūpniecības un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, nevalstisko un citu organizāciju pārstāvjus.

Šogad forumu organizēja atkritumu apsaimniekošanas asociācija KazWaste, Kazahstānas Republikas Enerģētikas ministrija, Kazahstānas Republikas Nacionālā uzņēmēju palāta un Eiropas un Krievijas Biznesa asociācija (ERBA), tādējādi turpinot veicināt un attīstīt sabiedrības atkritumu apsaimniekošanas kultūru un principus.

Foruma ietvaros Enerģētikas ministra vietnieks Gani Sadibekov īpaši uzsvēra atkritumu nozares sakārtošanas nozīmi, īstenojot Kazahstānas kopējo koncepciju pārejai uz “zaļo” ekonomiku.

Lai arī Kazahstāna ir jau sekmīgi īstenojusi daudzus soļus iepriekšminētās koncepcijas īstenošanā, valsts atkritumu apsaimniekošanas jomā joprojām ir daudz iespēju izaugsmei. Piemēram, sakārtot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz iekšējo, rūpniecisko vai bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Evija Pudāne, piedaloties forumā, dalījās Latvijas pieredzē par nozarei saistošo likumdošanu un “sanitāro poligonu” pieeju Latvijā. Konkrētāk, Latvija jau ir slēgusi tradicionālās izgāztuves, kas piesārņo augsni un palielina siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Tā vietā tika organizēti 11 “sanitārie poligoni” pa visu Latviju. Līdzīga ideja ir īstenota zaļajā Arsanay ciemā netālu no galvaspilsētas Astanas, kuru foruma dalībnieki varēja apmeklēt kopējās foruma programmas ietvaros.

Balstoties uz organizatoru lūgumu, atsevišķa uzmanība E.Pudānes prezentācijā tika veltīta celtniecības atkritumiem: esošā Latvijas likumdošana un atkritumu apsaimniekošanas sistēma izpelnījās ļoti augstu interesi no foruma dalībniekiem.

Tāpat lielu uzmanību izpelnījās uzņēmuma SIA “Mappost” piedāvātais risinājums sadzīves atkritumu savākšanas kompānijām, demonstrējot iespējas ne tikai labāk pārvaldīt šos procesus, bet arī nozīmīgi samazināt operatīvās izmaksas.

CLEANTECH LATVIA foruma laikā vienojās par turpmāko sadarbību ar atkritumu apsaimniekošanas asociāciju KazWaste. Nākamajā gadā klasteris ir gatavs sniegt lielāku ieguldījumu pasākuma veidošanās, nodrošinot vairāk sadarbībā ieinteresētu partneru pārstāvību un rūpīgi atlasot tēmas apspriešanai forumā. Ceram, ka forums drīz kļūs par jaunu platformu CLEANTECH LATVIA un BALTICH CLEANTECH ALLIANCE attīstībai un izaugsmei.