Ienākošā delegācija no Centrālās Āzijas valstīm iepazīstas ar labākajiem vides projektiem

No 18. līdz 21. aprīlim CLEANTECH LATVIA uzņēma Kazahstānas, Kirgizstānas un Uzbekistānas ienākošo delegāciju. Vizītes galvenais mērķis bija parādīt labākos un efektīvākos tīro tehnoloģiju risinājumus “viedo” pilsētu infrastruktūras attīstībai.
Delegācijai tika sniegta iespēja iepazīties ar mūsu uzņēmumu pieredzi un tehnoloģiskajiem risinājumiem saistībā ar viedo pilsētu plānošanu, tai skaitā dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanu, lietus ūdens savākšanu un atkritumu pārstrādi.

Vizītes ietvaros tika apmeklēta notekūdeņu attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”, lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, ūdens attīrīšanas stacija Jūrmalā un sadzīves atkritumu poligons “Getliņi Eko”.

Vizīte tika īstenota projekta “Klasteris CLEANTECH LATVIA” 3.2.1.1/16/A/014 ietvaros.