Par Eiropas Savienības sankcijām pret Irānu

Eiropas Savienībā ir spēkā 2 sankciju režīmi pret Irānu. Viens saistīts ar kodolieročiem, otrs – ar cilvēktiesībām. Irānas sankcijas aptver daudz dažādas jomas (ieroču embargo, dažādus eksporta un importa ierobežojumus, ierobežojumus pakalpojumu sniegšanai, ierobežojumus finansiālām atbalstam, ierobežojumus finanšu nozarē, ierobežojumus transporta nozarē, ierobežojumus specializētas apmācības sniegšanā, līdzekļu iesaldēšanu, ceļošanas ierobežojumus). Saskaņā ar 2015. gada 2. aprīlī starp ASV, Apvienoto Karalisti, Franciju, Krievijas Federāciju, Ķīnu, Vāciju un Irānu panākto Kopīgo Visaptverošo Rīcības plānu (KVRP) plānots pakāpeniski atcelt ar Irānas kodolprogrammu saistītās sankcijas. Tā 2016. gada 16. janvārī stājās spēkā tiesību akti, saskaņā ar kuriem daļa sankciju tiek atceltas.

Vairāk informācijas lasiet Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.