CLEANTECH LATVIA noorganizēja UNDP pieredzes apmaiņas vīzīti ūdens apsaimniekošanas jomā

Šī gada 17. – 23. jūlijam pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā bija ieradusies Kazahstānas komunālās saimniecības uzņēmumu vadītāju delegācija. Nedēļas laikā Kazahstānas delegācijai bija iespēja iepazīties ar Latvijas pieredzi likumdošanas ieviešanā dzeramā, virszemes un notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, Latvijā īstenotajiem projektiem, kā arī apskatīt dažādus ar ūdens apsaimniekošanu saistītus objektus un vietas Latvijā. Tāpat tika organizētas daudzas tikšanās gan ar valsts, gan pašvaldību pārstāvjiem, gan dažādiem ar ūdens apsaimniekošanu saistītiem uzņēmumiem.

Vizītes dalībnieki viesojās ne tikai Rīgā, bet arī apmeklēja Liepāju, Jelgavu un Jūrmalu, apskatot Jūrmalas ūdeni, Ezere HES, Liepājas ūdeni un daudzas citas vietas.

CLEANTECH LATVIA vadītāja Evija Pudāne atzīmēja, ka vizīte bija īpaši sekmīga, jo izdevās parādīt un iepazīstināt delegāciju ar labāko un interesantāko, ko Latvija ir izdarījusi ūdens apsaimniekošanas jomā, kā arī radīt atvērtu gaisotni, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja uzdot interesējošus jautājumus un uzsākt diskusijas par tiem interesējošām tēmām. Tādējādi pozicionējot CLEANTECH LATVIA un tā sadarbības partnerus kā kompetentus un spējīgus savās darbības jomās.