Rīgā noslēgusies Latvijas – Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas sēde

Rīgā, 2016.gada 15. jūnijā notika Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos (turpmāk SVK) 6.sēde.

SVK sēdes laikā tika pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un turpmākā ekonomiskā sadarbība tādās jomās kā transports, lauksaimniecība, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, būvniecība, tūrisms, izglītība un zinātne, vides aizsardzība un reģionālā attīstība, veselības aprūpe, enerģētika, sociālās lietas u.c.

CLEANTECH LATVIA tika uzaicināts piedalīties, lai informēt par sadarbību vides tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas risinājumu jomā.

Sēdes laikā puses atzina, ka nepieciešams turpināt īstenot Nolīgumu starp Azerbaidžānas Republiku un Latvijas Republiku par sadarbību vides aizsardzības jomā, kas bija parakstīts Baku, 25. jūnijā, 2009. gadā.

Puses izteica gatavību veicināt un atbalstīt sadarbību starp abu valstu institūcijām vides tehnoloģiju jomā.