CLEANTECH LATVIA apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti

2016. gada 19. maijā CLEANTECH LATVIA komanda kopā ar partneriem apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), lai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem un izstrādātajām tehnoloģijām, kā arī veicinātu ciešāku sadarbību ar universitāti.

RTU apmeklējums ir pirmais no šī gada plānotajām vizītēm pie CLEANTECH LATVIA partneriem, kura mērķis ir iepazīties ar uzņēmumu izstrādātajām tehnoloģijām, pētījumiem, inovācijām un citām uzņēmuma darbībām. Šāda veida aktivitātes ir labs veids, kā veicināt partneru zināšanas vienam par otru un stiprināt turpmāko sadarbību.

Vizītes laikā tika apskatīti vairāki objekti:

  • Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija, kurā galvenie pētījuma virzieni ir saistīti ar dzeramā ūdens attīrīšanu un ūdens kvalitātes uzlabošanu sadales tīklos, kā arī ūdens kvalitātes kontroli un notekūdeņu attīrīšanu.
  • Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, kurā pēta energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu ražošanu, kurināmā sadedzināšanas tehnoloģijas un plazmas tehnoloģijas.
  • Latvenergo radošā laboratorija, kurā jebkurš students, skolēns vai cits interesents var nodarboties ar savu inženiertehnisko ideju realizēšanu. Tajā ir ierīkotas 12 darba vietas, kas komplektētas ar dažādiem mehāniskās apstrādes instrumentiem, mēraparātiem un testēšanas iekārtām.
  • “AREUS” projekta laboratorija, kurā AERUS projekta ietvaros tiek izstrādāta unikāla līdzstrāvas elektroapgādes sistēma robotizētām rūpnīcām. Sistēma ir energoefektīva un ražošanas uzņēmumiem potenciāli ļauj ietaupīt līdz pat 25% elektroenerģijas. Laboratorijā ir izvietots pasaulē pirmais 600V DC industriālais robota prototips, izmantojot izstrādātās super-kondensatoru un litija-jonu uzkrājēju sistēmas, tiek meklēti risinājumi, kā samazināt uzņēmumu izmaksas tā dēvētajās “pīķa jaudas” stundās, kurās enerģijas patēriņš ir vislielākais un visdārgākais.

Jāpiebilst, ka visas apmeklētās laboratorijas aktīvi piedalās valsts un starptautiskos pētniecības projektos, kā arī sadarbojas ar uzņēmumiem, palīdzot atrast efektīvāko risinājumu to aktuālākajām problēmām.

Vizīte tika īstenota klasteru programmas ietvaros.