CB2EAST Partneru tikšanās Helsinkos

2016.gada 26.janvārī Helsinkos, projekta CB2EAST ietvaros notika divas sanāksmes – partneru tikšanās un pirmā projekta uzraudzības grupas sanāksme.

Sanāksmju darba kārtībā tika ietvertas šādas tēmas:

  1. Uzraudzības grupas vēlēšanas un pirmā oficiālā uzraudzības grupas sanāksme, kurā projektu vadītāji ziņoja par projekta aktivitātēm un plānotajām finansēm, kā arī  turpmākajiem plāniem;
  2. Informācija par projekta īstenošanas gaitu:
    • Plānotie pasākumi 2016.gadā Centrālāzijas un Ziemeļrietumu Krievijas tirgos, plānotās tirdzniecības misijas, izstādes, forumi un tirgus pētījumi;
    • Komunikācijas plāns 2016.gadam.

Tikšanās rezultātā tika noteiktas turpmākās darbības efektīvākai projekta mērķu sasniegšanai un savstarpējās sadarbības veicināšanai, īstenojot vairākus praktiskus un kopīgi koordinētus pasākumus.