CLEANTECH LATVIA tikšanās ar ES īpašo pārstāvi Centrālāzijā Peteru Burjanu

CLEANTECH LATVIJA ārējo sakaru vadītāja Evija Pudāne tikās ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Centrālāzijas reģionā Peteru Burjanu. Sarunā piedalījās arī Eiropas Savienības īpašo pārstāvju politiskais padomnieks Vidusāzijā Raimonds Vingris un Austrumeiropas un Centrālāzijas nodaļas otrais sekretārs Gints Serafinovičs.

Tikšanās laikā P.Burjans uzsvēra, ka ir svarīgi, lai tiktu īstenota Latvijas prezidentūras laikā pārskatītā ES Stratēģija Centrālāzijā un attiecības ar reģiona valstīm tiktu veidotas, ņemot vērā to individuālās vajadzības, kā arī nodrošinot Stratēģijas ieviešanai nepieciešamos mehānismus un resursus. Pārrunājot Latvijas iesaisti reģionā, īpaši tika atzīmēta veiksmīgā GREEN BRIDGE FORUM 2015 norise un tā ietvaros veicinātā Eiropas – Centrālāzijas sadarbība. E.Pudāne sarunas laikā iepazīstināja P.Burjanu ar CLEANTECH LATVIA īstenotajām aktivitātēm Centrālāzijā pēdējā gada laikā, kā arī ar plānotajiem pasākumiem 2016.gadā.