CLEANTECH LATVIA dalība starptautiskajā ekoloģijas forumā Baltijas Jūras dienas, Sankt-Pēterburgā

2016.gada 22.martā Sanktpēterburgā, Starptautiskā Vides foruma “Baltic Sea Days” ietvaros norisinājās apaļā galda diskusijas par tēmu – “Efektīva enerģijas un ūdens resursu izmantošana – Tīro tehnoloģiju klasteru labās prakses piemēri Baltijas jūras reģionā.” Eiropas Savienības projekta “CB2EAST” ietvaros BALTIC CLEANTECH ALLIANCE biedri no Somijas – uzņēmumi “Pöyry Oy”, “Oilon Oy” un “Onninen Oy” un Latvijas uzņēmumi – Latvijas valsts mežzinātnes institūta “SILAVA”, “Karme Filtrs” un “GENERAL ENERGY GROUP” dalījās pieredzē un zināšanās energoefektivitātes un ūdens resursu jomās.

Atklāšanas pasākumā Starptautiskā konsorcija “Sanktpēterburgas tīro tehnoloģiju klasteris pilsētvidē” ģenerāldirektors N.V.Pitirimovs atzīmēja, ka noteiktās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju ir šķērslis kopējai klasteru un energoefektivitātes projektu attīstībai, tomēr atzīmē, ka attiecību uzturēšana un kopīgu sadarbības projektu identificēšana ir nozīmīgs solis kopīgā izaugsmē un var nodrošināt priekšrocības sankciju atcelšanas brīdī.

CLEANTECH LATVIA Ārējo sakaru vadītāja Evija Pudāne atgādināja, cik svarīga ir valstu ilgtspējīga attīstība un uzņēmumiem, kuri darbojas vides aizsardzības jomā, ir jāpārvar daudzi šķēršļi veiksmīgas attīstības ceļā. Klasteris kā mijiedarbības forma starp organizācijām ļauj mazināt šos šķēršļus un riskus.

Finnish Water Forum projektu vadītājs Iakov Dondych iepazīstināja ar projekta CB2EAST galvenajiem mērķiem, noslēgumā pieminot, ka informācijas apmaiņa ir panākumu atslēga un daudz vieglāk rezultātus ir sasniegt kopīgiem spēkiem, jo tikai sadarbojoties mēs esam spējīgi palielināt savu un reģiona konkurētspēju.