Kopsapulcē atskatās uz 3 gadu laikā paveikto

Šī gada 3. decembrī CLEANTECH LATVIA aicināja savus partnerus atskatīties uz paveikto pēdējo trīs gadu laikā Tīro tehnoloģiju klastera projekta noslēguma kopsapulcē.

Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris jeb CLEANTECH LATVIA savu darbību uzsāka 2012. gada septembrī, piedaloties LIAA Klasteru programmā. Aktīvi darbojoties, klasterī šo trīs gadu laikā ir bijušas daudz un dažādas aktivitātes:

  • Kopumā norisinājušās vairāk kā 60 dažādas mārketinga aktivitātes 20 dažādās valstīs;
  • Noorganizētas 16 tirdzniecības misijas;
  • Ņemta dalība 10 nozares konferencēs, no kurām 6 sniegtas prezentācijas;
  • Organizēti CleanTech Latvia kopstendi 4 starptautiskās nozares izstādēs ārpus Latvijas;
  • Ārvalstīs noorganizēti 6 pārdošanas semināri;
  • Klastera biedriem rīkotas 10 diskusijas-semināri par dažādām aktuālām tēmām nozarē;
  • Vizītes, priekšizpētes, komunikācija, pasākumi u.c.

Kopumā par paveikto CLEANTECH LATVIA izpilddirektore Dina Eglīte saka, ka “bez biedru atbalsta un līdzdalības nebūtu ne tik daudz aktivitāšu, ne tik daudz sasniegtā. Šobrīd klasteris ir ieguvis zināmu atpazīstamību un uzticamību, tāpēc viennozīmīgi iesāktais ir jāturpina. Nevaram apstāties pie sasniegtā, ir jāiet tālāk un šobrīd aktīvi domājam arī par jaunu biedru piesaistīšanu.”

Trīs pagājušo gadu garumā klasteris šī projekta ietvaros ir apguvis finansējumu vairāk kā EUR 618 000 apmērā. CLEANTECH LATVIA starptautisko sakaru vadītāja Evija Pudāne uzsver, ka “neskatoties uz dažādiem šķēršļiem un milzīgo darba apjomu, kas jāiegulda aktivitāšu īstenošanā, pa šiem trim gadiem esam apguvuši 80% no plānotā finansējuma, kas ir labs rādītājs. Turklāt ļoti pozitīvi ir tas, ka no partneru apgutā finansējuma 76% ir mārketinga un eksporta tirgu apguves aktivitāšu īstenošanai.”

CLEANTECH LATVIA kopsapulcē tika izlemti arī tādi svarīgi jautājumi kā:

  • Pārvaldības nolikuma grozījumi, kurus partneri atklātā balsojumā apstiprināja par spēkā esošiem;
  • Jaunas Pārstāvju sapulces vēlēšanas, kas bija nepieciešamas pēc Pārvaldības nolikuma grozījumiem. CLEANTECH LATVIA Pārstāvju sapulces sastāvs ir sekojošs: Andrejs Belogorskis (SIA “Karme Filtrs”), Valdis Bisters (SIA “General Energy Group”), Mareks Bažovskis (SIA “VentEko”), Tālis Juhna (Rīgas Tehniskā universitāte) un Juris Vanags (A/s “Biotehniskais centrs”).

Viens no svarīgākajiem kopsapulces tematiem bija CLEANTECH LATVIA turpmākā darbība un esošo partneru iesaiste aktivitātēs, kuras tiek plānots īstenot pēc LIAA projekta beigām. Ņemot vērā partneru interesi darboties, CLEANTECH LATVIA turpinās savu darbību, piedāvājot partneriem dažādas iespējas iesaistīties sev interesējošās aktivitātēs, kā arī piesaistot klasterim jaunus partnerus, lai papildinātu klastera kompetences, kā arī kritisko masu, kas bieži vien ir būtisks jautājums dažādu finansiāli ietilpīgu aktivitāšu īstenošanā. CLEANTECH LATVIA valdes priekšsēdētājs Juris Vanags: “Panākumi ir acīmredzami un jūtami! Turpinot iesākto ceļu, mums ievērojami ir jāstrādā ne tikai pie eksporta tirgu apgūšanas, bet arī pie zinātnes un uzņēmējdarbības savienošanas – zinātnisko projektu/inovatīvo tehnoloģiju ieviešanas praksē, kas ir būtisks solis inovāciju attīstībai un mūsu uzņēmumu konkurētspējas celšanai.”

Viens no turpmākajiem CLEANTECH LATVIA piedāvājumiem biedriem ir starptautiska sadarbības projekta CB2East aktivitāšu īstenošana ar somu partneriem, kas ir pirmais šāda veida sadarbības projekts klastera ietvaros. Kopprojekta galvenais mērķis ir izveidot apvienotu kompetenču piedāvājumu, ar kuru veicināt latviešu un somu uzņēmumu iekļūšanu Centrālās Āzijas un Sanktpēterburgas tirgos. Projekta prioritārie virzieni ir energoefektivitāte un ūdens apsaimniekošana. Šī projekta un CLEANTECH LATVIA starptautisko sakaru vadītāja Evija Pudāne uzsver, ka galvenais mērķis ir CLEANTECH LATVIA Centrālāzijas pārstāvniecības izveide, kur arī partneri atzīst, ka nemitīga komunikācija ir priekšnosacījums, lai izveidotu sadarbību. E. Pudāne arī norāda, ka uzsvars jaunu sadarbības projektu meklēšanā tiek likts uz starptautisko organizāciju pasūtījumiem, nevis valsts pasūtījumiem, kurus raksturo smagas birokrātiskas shēmas.

Tāpat arī nākamajā plānošanas periodā CLEANTECH LATVIA plāno piedalīties jaunajās Ārējo tirgu apgūšanas un Klasteru programmās. Klasteru programmā plānots uzsvars uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbībai inovāciju ieviešanā, dažādu izglītojošo semināru rīkošanai, piesaistot lielāku apmeklētāju skaitu un veicot plašāku sadarbību partneru starpā, vizīšu organizēšanai pie zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu uzēmēju iepazīstināšanu ar jaunākajām iekārtām, pilotprojektiem un idejām, kā arī studentu iesaistes veicināšanai nozares pētniecībā.

CLEANTECH LATVIA kopsapulcē dalībai tika aicinātas arī tādas organizācijas kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras pārstāve A. Ozola teica svinīgu uzrunu par esošo un turpmāko atbalstu, un Kazahstānas Republikas vēstniecībai, kuras vārdā Ž. Mirzakasimova (Zhazira K. Myrzakassymova) pateicās par sadarbību un uzrunāja klātesošos par iespējamo dalību Kazahstānas rīkotajā pasākumā “EXPO 2017 – Future Energy”.

CLEANTECH LATVIA saka paldies visiem kopsapulces dalībniekiem par darbu un par panāktajiem rezultātiem!

Prezentācijas no kopsapulces pieejamas CLEANTECH LATVIA Slideshare profilā. Bildes skaties mūsu Flickr albumā!

Logo LIAA un ES