Starptautiskajā izstādē Almati CLEANTECH LATVIA gūst organizatoru un apmeklētāju atzinību

No 16. līdz 18. septembrim Almati, Kazahstanā norisinājās starptautiskā specializētā izstāde “EcoTech 2015”. Pirmo reizi izstādē piedalījās Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris CLEANTECH LATVIA, kura stends bija populārs apmeklētāju vidū un saņēma izstādes organizatoru atzinību “Gada debija” (oriģ. – Debut of the year). Lielāko apmeklētāju interesi izraisīja atkritumu pārstrāde, atjaunojamie enerģijas resursi un ūdens attīrīšanas tehnoloģijas.

Izstādes un tās laikā notiekošās konferences “Atkritumu pārstrādes sektora stratēģiskā attīstība Kazahstānā” atklāšanā piedalījas augstas Kazahstānas amatpersonas, kā arī Latvijas Republikas vēstnieks Kazahstānā Jurijs Pogrebņaks. Konferencē ar prezentācijām piedalījās CLEANTECH LATVIA partneri – pārstāvji no SIA “Technobalt” un SIA “General Energy Group”.

Lai interesentus un apmeklētājus vairāk iepazīstinātu ar Latvijas uzņēmumu pieredzi vides tehnoloģiju jomā, izstādes otrajā dienā  CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar Kazahstānas Ilgtspējīgas attīstības uzņēmumu asociāciju (КАПУР)  un GREEN BRIDGE FORUM rīkoja semināru. Seminārā tika apskatītas tēmas par apkārtējās vides aizsardzību un ūdens attīrīšanas iespējām, pieredzē dalījās  CleanTech Latvia un tā pārstāvji. Seminārs un tam sekojošā diskusija bija nozares pārstāvju pieprasīts pasākums izstādes ietvaros, kā rezultātā izvērtās ļoti saturīga viedokļu un pieredzes apmaiņa par vides tehnoloģiju ieviešanas nozīmi gan Latvijā, gan Kazahstānā.

Dina Eglīte, CLEANTECH LATVIA izpilddirektore: “Šogad izstāde bija ļoti labi apmeklēta un to mēs arī izjutām. CLEANTECH LATVIA pirmo reizi piedalījās tieši šajā izstādē, tomēr jau iepriekš vairākkārt esam daudz braukuši un piedalījušies dažādos nozares pasākumos Kazahstānā, kā rezultātā var teikt, ka mūsu atpazīstamība ir ievērojami augusi. Dalība šāda veida izstādē un blakus pasākumos – diskusijās un semināros – ir atbildīgs darbs gan no CLEANTECH LATVIA puses, gan no katra uzņēmuma indivuduāli. Gatavojušies bijām rūpīgi un sasniegtais priecē!”

IMG_20150916_131349

CLEANTECH LATVIA, piedāvājot savu kompetenci Kazahstānas ūdenssaimniecības attīstības veicināšanai, uzsāka sarunas ar Kazahstānas ūdenssaimniecības uzņēmumu un organizāciju asociāciju par ciešāku sadarbību inovatīvu ūdens tehnoloģiju projektu ieviešanā.

Šobrīd Kazahstānā ļoti aktīvi tiek strādāts arī atkritumu pārstādes jomā, lai veicinātu Kazahstānas atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes celšanu un apkārtējās vides ilgstpējīgu saglabāšanu. Šajā jomā turpmākajā periodā ir paredzēts valsts un vietējo pašvaldību atbalsts, kas ir ļoti svarīgs aspekts reālai situācijas uzlabošanai un praktisko darbu uzsākšanai – jaunu projektu realizācijai.

Izstāde „EcoTech 2015” ir galvenā specializētā izstāde Kazahstānā un Centrālajā Āzijā, kuras laikā notiek arī vairākas apaļā galda diskusijas un semināri, tādējādi kļūstot par nozīmīgāko vides tehnoloģiju notikumu šajā reģionā. Šī gada iztāde vienkopus pulcējusi ap 3500 uzņēmēju no visas pasaules, kas strādā atkritumu un ūdens apsaimniekošanā, kā arī gāzu, ūdens un augsnes attīrīšanā, energoefektivitātē.

Vairāk bilžu no izstādes CLEANTECH LATVIA Flickr kontā: https://www.flickr.com/photos/cleantechlatvia/albums/72157658623243320.

Logo LIAA un ES