Ārpakalpojumu iepirkums projektā “Tīro tehnoloģiju klasteris”

Biedrība „Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” izsludina ārpakalpojumu iepirkumu Nr. 2015 /1706 „Projekta vadības konsultantu pakalpojumu sniegšana projekta „Tīro tehnoloģiju klasteris” ietvaros” laika posmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim. 

Ārpakalpojuma sniegšanā jāievēro projekta „Tīro tehnoloģiju klasteris” īstenošanas kārtība, izpildot projekta mērķus un uzdevumus saskaņā ar projekta grafiku un biedrības „Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” un Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras (LIAA) 2012. gada 12. septembrī noslēgto līgumu nr. L-KAP-12-0009.

Iepirkuma dokumentāciju var saņemt nosūtot pieprasījuma e-pastu uz info@cleantechlatvia.com. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2015. gada 27. jūnija plkst. 12:00, nogādājot tos personīgi vai sūtot pa pastu – Tīro tehnoloģiju klasterim, A. Čaka ielā 31 – 4, Rīgā, LV – 1011. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē iepriekš minētajā termiņā.

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību:
Tīro tehnoloģiju klastera projekta vadītāja
Dina Eglīte
tālr. 26666845
e-pasts: info@cleantechlatvia.com

Logo LIAA un ES