CLEANTECH LATVIA, Finnish Water Forum un GreenNet Finland kopprojekts apstiprināts 2. kārtai

CLEANTECH LATVIA, Finnish Water Forum un GreenNet Finland projekta koncepts kopīgām mārketinga aktivitātēm Centrālās Āzijas tirgos ar mērķi veicināt Latvijas un Somijas ūdenssaimniecības uzņēmumu eksporta iespējas apstiprināts Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas atklātā projektu konkursa 1. kārtā. 

Kopprojekts tiek izstrādāts apakšnozarē “Konkurētspējīga ekonomika”, kas izvirza mērķi veicināt Centrālā Baltijas jūras reģiona valstu eksportu uz jauniem tirgiem. Projekts “CB2East” veicina Centrālā Baltijas jūras reģiona valstu konkurētspēju, radot komerciāli mērķtiecīgas atvērtas inovāciju platformas sadarbībai starp Latvijas un Somijas uzņēmumiem. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz energoefektivitātes un ūdens apsaimnienošanas risinājumiem un to nepieciešamību Krievijas ziemeļrietumos un Centrālajā Āzijā.

CLEANTECH LATVIA projekta ietvaros sadarbojas ar Finnish Water Forum, kas darbojas tikai ūdenssaimniecības nozarē un ir atdalījusies vienība no Somijas Tīro tehnoloģiju klastera Cleantech Finland, savukārt Green Net Finland darbojas vides monitoringa un urbānās vides energoefektivitātes jomās, pārstāvot Cleantech Finland Helsinku reģionā. 

Pilns projekta pieteikums tiks iesniegts līdz š. g. 12. jūnijam. Aicinām ieinteresētos partnerus izteikt ierosinājumus aktivitātēm un vēlamajiem rezultātiem no projekta īstenošanas, rakstot uz evija@cleantechlatvia.com.