CLEANTECH LATVIA saņem papildu finansējumu

CLEANTECH LATVIA pašreizējā Tīro tehnoloģiju klastera projekta ietvaros ir saskaņojis grozījumus ar LIAA par papildus finansējuma piesaisti 95 000 EUR apmērā un darbības perioda pagarināšanu līdz 2015. gada 31. decembrim. Aicinām Jūs aktīvi iesaistīties aktivitāšu īstenošanā! 

Atbalstam jaunu eksporta tirgu apgūšanai Klasteru programmā palielināts maksimālais de minimis atbalsts vienam klastera sadarbības partnerim no 14 229 euro uz 25 000 euro. Kopumā tīro tehnoloģiju nozarē šīs programmas ietvaros papildus pieejams atbalsts 100 000 euro apmērā, kura apgūšana paredzēta līdz 2015. gada beigām.

Lai veicinātu jaunu eksporta tirgu apgūšanu, sadarbības tīklu veidošanu un partneru meklēšanu, CleanTech Latvia ir nepieciešams veikt aktivitātes, kuras veicina augstāku klastera partneru konkurētspēju. Tāpēc, piesakoties jaunajam finansējumam, CleanTech Latvia papildināja un uzlaboja izstrādāto 2015. gada darbības plānu, ieviešot papildus aktivitātes eksporta iespēju veicināšanai. Aicinām Jūs aktīvi iesaistīties aktivitāšu īstenošanā! Šobrīd tuvākās plānotās aktivitātes varat apskatīt mūsu kalendārā: http://cleantechlatvia.com/lv/jaunumi-un-notikumi/kalendars/.

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.788 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti „Klasteru programma””” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40346352&mode=mk&date=2015-01-27.

logo