CLEANTECH LATVIA vienojas par Waste to Energy virziena attīstību

15. aprīlī CLEANTECH LATVIA un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI) parakstīja vienošanos par sadarbību Enerģētisko atkritumu (Waste to Enegy) departamenta izveidē CLEANTECH LATVIA ietvaros.

Coolsweep projekta ietvaros VASSI organizē un nodrošina Enerģētiskā departamenta darbību, kurā tiek nodrošināta jaunu biedru piesaiste un  esošo CLEANTECH LATVIA nozares pārstāvju dalība dažādu aktivitāšu īstenošanai, kas sekmētu enerģētisko atkritumu tehnoloģisko risinājumu un izpētes attīstību.

Enerģētiskā departamenta galvenais darbības virziens ir internacionalizācijas pasākumi, kas veicinātu starptautiskās sadarbības un jaunu tehnoloģiju izstrādes projektu ieviešanu, ekonomiskās aktivitātes stiprināšanu un labās prakses un pieredzes apmaiņu dažādās nozares organizācijās un uzņēmumos.

logo