Līdz Green Bridge Forum 2015 mazāk nekā 3 nedēļas!

Cleantech Latvia atbalstītais tīro tehnoloģiju nozares gada nozīmīgākais pasākums Green Bridge Forum 2015: “Ceļš uz sadarbību starp Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstīm tīro tehnoloģiju jomā” notiks šī gada 15. – 18. aprīlī Baltic Beach Hotel, Jūrmalā, Latvijā.

linkedin_banneris

FORUMS:

Green Bridge Forum 2015 galvenais mērķis ir stiprināt savstarpējo sadarbību starp Eiropas Savienības un Centrālās Āzijas valstīm (Kazahstānu, Kirgiztānu, Uzbekistānu, Tadžikistānu un Turkmenistānu). Iepriekšējais Green Bridge Forum notika 2013. gada decembrī Rīgā, gūstot plašu atbalstu un izraisot pozitīvu rezonansi gan Latvijā, gan Kazahstānā, kā rezultātā mums ir izdevies sasniegt atpazīstamību un iegūt nozīmīgus un aktīvus kontaktus reģionā.

DALĪBNIEKI:

Šī gada forums ir īpaši nozīmīgs, jo tiek īstenots Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Green Bridge Forum 2015 ir politiķu un uzņēmēju pieredzes apmaiņu platforma, kurā piedalīsies vismaz 250 dalībnieku no Eiropas Savienības un Centrālāzijas, aptverot gan augsta līmeņa amatpersonas – Eiropas Savienības Vides, jūrniecības un zvejniecības komisāru, vides ministrus -, gan arī nozares ekspertus un uzņēmējus.

Šobrīd dalībai aicināti ir vairāki tīro tehnoloģiju nozares pārstāvji no Centrālās Āzijas valstīm un arī dažādi valsts uzņēmumi, kuru tiešais uzdevums ir pilnveidot vides infrastruktūru konkrētajās valstīs. Foruma prioritātes ir popularizēt jaunas, inovatīvas tīrās tehnoloģijas un veicināt sadarbību starp ES un Centrālās Āzijas valstīm ūdens resursu apsaimniekošanas, energoefektivitātes, atjaunojamās un alternatīvās enerģijas, kā arī citu uzticamu, ilgtspējīgu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju jomās.

ATBALSTĪTĀJI:

Atbalstu foruma norisei sniedz nozīmīgas valsts institūcijas – Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – un Eiropas ģenerāldirektorāti Vides jautājumos (ENV) un Starptautiskā sadarbība un attīstība (DEVCO), kā arī Jūrmalas Dome un Cleantech Latvia.

Vairāk informācijas par forumu – www.greenbridgeforum.com